İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans) İDRAR KAÇIRMA (ÜRİNER İNKONTİNANS)
TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIKTIR
Kadınlarda İdrar kaçırma OLDUKÇA SIK (4 kadından birinde) görülen ve YAŞAM KALİTESİNİ OLDUKÇA DÜŞÜREN bir rahatsızlıktır. Erkeklerde de, kadınlar kadar sık olmasa da ileri yaşa ve prostat ameliyatına bağlı idrar kaçırma görülmektedir.  Bu rahatsızlıktan dolayı hastalar sürekli ve sık sık idrara çıkmakta ve buna bağlı olarak normal yaşantıları etkilenmektedir. Ayrıca hastalar idrar kaçırma korkusu nedeniyle rahatça GÜLMEKTEN BİLE KAÇINMAKTADIRLAR.
Halbuki idrar tutamama (kaçırma) TEDAVİSİ OLAN bir rahatsızlıktır.
İdrar kaçırma karşımıza üç şekilde ortaya çıkmaktadır.
A. Stres tipi (stres inkontinans): Öksürme, hapşırma, ıkınma, ve zorlanma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen idrar kaçırmadır. Nedeni, sıklıkla yapılan doğumlara bağlı mesane tabanı ve üretranın (idrar yapma kanalı) anatomik desteğinin zayıflamasıdır.
B. Sıkışma tipi (Urge inkontinans): Birden idrar yapma isteği gelip, bu nedenle acilen tuvalete giderken oluşan idrar kaçırmadır. Genellikle suyla ilgili işler yaparken (bulaşık yıkamak vb) meydana gelir. Nedeni, mesanenin idrarla dolarken istemsiz ve ani olarak kasılmasıdır. Ayrıca altta yatan diyabet, parkinson, demans ve multipl skleroz gibi kronik hastalıkların bir belirtisi olabilir.
C. Karma (Mikst inkontinans): Bu 2 tip idrar kaçırmanın bir arada görülmesidir.
Nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?
-İlerleyen yaş
-Doğum (zor doğum, çok sayıda doğum yapma, iri bebek doğurma…)
-Menopoz (östrojen hormonunun azalmasına bağlı)
-Obezite (fazla kilolar hem idrar kaçırmayı arttırmakta hem de tedavinin başarısını düşürmektedir)
-Diyabet
-Genetik (bazı kadınlarda bağ dokusunun daha gevşek olması)
-Kabızlık
-Diğer hastalıklar (astım, kronik bronşit, multipl skleroz, Parkinson…)


Tedavi: Sadece Elektrik Stimülasyonu ya da Elektrik Stimülasyonu ve EMG Biofeedback sisteminin beraber kullanılmasıyla , tüm diğer tedavi yöntemlerine göre,


-Ağrısız
-Sancısız
-Yan etkisiz

kısacası en zararsız tedavi şeklidir. Hastadan hastaya değişmek kaydıyla ortalama günde 20 dakikadan 2 aylık bir kullanım süresi iyileşmek için yeterlidir. Amaç Pelvik Taban Kaslarına (Mesena kaslarına) küçük miktarlarda verilen elektrik akımlarıyla  kısmen ve ya tamamen yitirilen kasılma gücünü geri kazandırmaktır.