Biofeedback nedir?

Biofeedback konsantrasyon ve yoğunlaşma gerektiren aktif bir egzersizdir.

Kısaca biofeedback,  hasta hareket etmek veya bir kasını kasmak istediğinde beyinden gelen elektrik komutlarının, cihazın hassas işlemcisi tarafından algılanıp bunun ekrana yansıtılmasıdır.  (bu işitsel de olabilir)

Hasta, çabasını cihaz üzerinde görsel veya işitsel olarak takip edebildiği zaman, bu ona  bir umut verir ve  MOTİVASYON sağlar.  Bu da tedavinin çok etkin olmasına  ve kısa sürelerde dramatik  ilerlemeler olabilmesine olanak sağlar.

Elektrik Stimülasyonu nedir?

Stimülasyon, hastanın hiç katkısı olmaksızın cihaz tarafından çalışılmak istenen kasa verilen mA cinsinden elektrik akımı uygulamasıdır. Bu bir pasif egzersiz şeklidir.   Bu şekilde de iyileşme gerçekleşir.

ETS / EMG Tetikli Biofeedbackli Stimülasyonu nedir?

Biofeedback ve Elektrik Stimülasyonunun birlikte kombine kullanıldığı tedavi şeklidir.

Hastanın tedaviye çabasını katması ve cihazın bunu algılayıp ona göre hareket ettiği yöntemdir.

Bu,  hastanın kendi çabasını gördüğü ekranda, şart koşulan hedefe ulaştığı takdirde, stimülatörün çalıştığı en etkin tedavi şekillerinden biridir.

 Hasta Modu

Hasta modunda kolay anlaşılır bir EMG Biofeedback grafiği görülür. Bu grafikte pelvik taban kaslarını kasılma gücü ve hastanın verilen hedeflere ulaşması sağlanır.

Kas Kuvveti Ölçümü ve derecelendirme skalası (EMG mikrovolt)

1. derece: Görülen bir kasılma yok, çok düşük mikrovolt

2. derece: Az kasılma ve hareket. Düşük mikrovolt okuması; kısa kas tutma süresi

3. derece: Orta kas kasılması ve yükselmiş hareket ve okuma ve daha uzun kasılmış bekleme süresi

4. derece: Güçlü kasılma ve gelişmiş kasılma süresi.

5. derece: Çok güçlü kasılma ve daha uzun kasılma süresi.

6. derece: En güçlü kasılma ve çok uzamış kasılı kalma süresi.

 

İnkontinans Tedavisi, Stimülatör Cihazları ile  Pelvik taban kaslarının aktif veya pasif egzersizler  ile düzenli çalıştırılarak güçlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

 

 

 

Nu-Tek Biofeedback’li Stimülatörlerin Özellikleri ve Yararları

        Üç Önemli Fonksiyon

1. EMG Biofeedback: Kas aktivitesinin ölçülmesini sağlar. Bunun sonucu hasta kas egzersizlerinden maksimum yarar görür.

2. Elektrostimülasyon:

                                         - Ağrıyı azaltır ya da yok eder.

                                         - Kan dolaşımını arttırır.                                                                                                                            

                                         - Kas gücünü arttırır

                                         - Hareket kabiliyetini arttırır.

 

3. EMG tetikli stimülasyon: Felçli flask kasların iyileşmesine yardım eder. Strese bağlı inkontinans ile kasları güçlendirir ve üriner sinir yolları üzerinden beynin yeniden eğitilmesine yardımcı olur.

        Pelvik kas gücü için 1’den 6’ya kadar Nu-Tek skala skorlaması ile cihazın LCD ekranında görülen Biofeedback bar grafiği, kullanıcıya daha önce ayarlanmış kuvvet hedeflerine ulaşmaya yardım eder.

        EMG grafiği, cihazın LCD ekranında görülebilen bir dalga şekli formatına dönüştürülebilir. Ayrıca Nu-Tek “Software” kullanarak cihaza bağlanan bir bilgisayarda da görülebilir. Dalga şekli formatı hastaların iyileşme durumundaki gelişmeleri izlemeye yardım edebilir.

        Her seanstan sonra sonuçlar, hastanın iyileşmesini izlemek amacı ile kayda alınır.

        Yeni geliştirilmiş programlar “software” kullanılarak bilgisayardan cihaza indirilebilir. Bu özellik, kullanıcılara spesifik programlamalarda, ilgili klinik gelişmeleri izleme imkanı verir.

 

Diğer Özellikler

 

  •  Renkli Dot Matriks Ekran

  • Kullanıcı dostu arayüzler

  •  İşitsel ve görsel EMG Biofeedback sinyali

  • Manuel ve otomatik eşik kontrolü

  • Geniş kapsamlı uygulamalar

  • Pc Software temini mümkündür (opsiyonel)


    *EMG: Elektromiyografi


    *ETS: EMG tetikli stimülasyon